Bí danh chỉ được sử dụng chữ cái in thường, chữ số và dấu trừ (-) hoặc gạch dưới (_).
Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
  Lê Thùy Dương = LTD

Điền cụ thể Tên và Địa chỉ của Cơ quan đang công tác.

(VD: phòng hoặc cấp bậc)
: Cập nhật thông tin hồ sơ Chuyên gia.


* Chỉ các trường bắt buộc________________________________________
© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 49 Thế Lữ - Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng 
Điện Thoại & Fax: (+84) 0511 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn