Thông báo: Chuẩn bị thẩm định đề tài CSDL Chuyên gia

 
Ngày 27/6/2016 sẽ tổ chức họp thẩm định đề tài CSDL Chuyên gia  
Đã đăng: 2016-06-26
 

Thông báo: Đăng ký CSDL Chuyên gia

 

Ban biên tập CSDL Chuyên gia trân trọng kính mời quý vị đăng ký tham gia CSDL Chuyên gia.

Đăng ký mới tại đây: ĐĂNG KÝ.

 
Đã đăng: 2015-07-08
 


________________________________________
© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 49 Thế Lữ - Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng 
Điện Thoại & Fax: (+84) 0511 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn